Συμβουλευτικὲς Ὑπηρεσίες

Παροχὴ Συμβουλευτικῆς Συνδρομῆς / Κατεύθυνσης γιὰ:
  • Ἀγορὰ Ἐξοπλισμοῦ (S/W & H/W)
  • Ἐγκατάσταση & Ρύθμιση Ἐφαρμογῶν (S/W)
  • Ἐγκατάσταση & Ρύθμιση Ὑλικοῦ (H/W)
  • Προσαρμογὴ Ἐξοπλισμοῦ (S/W & H/W) στὶς ἀνάγκες τοῦ χρήστη
  • Διαφήμιση στὸ Διαδίκτυο