Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή Συμβουλευτικής Συνδρομής / Κατεύθυνσης για:

  • Αγορά Εξοπλισμού (S/W & H/W)
  • Εγκατάσταση & Ρύθμιση Εφαρμογών (S/W)
  • Εγκατάσταση & Ρύθμιση Υλικού (H/W)
  • Προσαρμογή Εξοπλισμού (S/W & H/W) στις ανάγκες τού χρήστη
  • Διαφήμιση στο Διαδίκτυο