Λογισμικό (S/W)

  • Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Λογισμικού
  • Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση ή Αφαίρεση Λογισμικού
  • Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας
  • Ασφαλής Ανάκτηση Δεδομένων
  • Σχεδιασμός, Κατασκευή & Ανάπτυξη Εφαρμογών σε συνεργασία με τον πελάτη 
  • Σχεδιασμός Εταιρικών Λογοτύπων (Logos)
  • Σχεδιασμός, Κατασκευή & Εκτύπωση Επαγγελματικών Καρτών
  • Τεχνική Yποστήριξη / Συντήρηση Λογισμικού