Λογισμικὸ (S/W)

  • Ἒλεγχος Καλῆς Λειτουργίας Λογισμικοῦ
  • Ἐγκατάσταση, Παραμετροποίηση ἢ Ἀφαίρεση Λογισμικοῦ
  • Δημιουργία Ἀντιγράφων Ἀσφαλείας
  • Ἀσφαλὴς Ἀνάκτηση Δεδομένων
  • Σχεδιασμὸς, Κατασκευὴ & Ἀνάπτυξη Ἐφαρμογῶν σὲ συνεργασία μὲ τὸν πελάτη 
  • Σχεδιασμὸς Ἐταιρικῶν Λογοτύπων (Logos)
  • Σχεδιασμὸς, Κατασκευὴ & Ἐκτύπωση Ἐπαγγελματικῶν Καρτῶν
  • Τεχνικὴ Ὑποστήριξη / Συντήρηση Λογισμικοῦ