Εκπαίδευση

  • Εκπαίδευση χρηστών ατομικά & ομαδικά σε λογισμικό (S/W) και υλικό (H/W) του υπολογιστή.
  • Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (π.χ. Skype, Teamviewer)
  • Σημειώσεις & Ασκήσεις μαθημάτων