Ἐκπαίδευση

  • Ἐκπαίδευση χρηστῶν ἀτομικὰ & ὁμαδικὰ σὲ λογισμικὸ (S/W) καὶ ὑλικὸ (H/W) τοῦ ὑπολογιστῆ
  • Ἐκπαίδευση μέσω διαδικτύου (π.χ. Skype, TeamViewer)
  • Σημειώσεις & Ἀσκήσεις μαθημάτων